25 LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku obchodzi w bieżącym roku szkolnym 2022/2023 swój jubileusz 25-lecia. Z tej okazji podczas trwania Europejskiego Tygodnia Autyzmu, dnia 2 grudnia 2022r. odbyła się uroczysta gala w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Malborku.

Ośrodek w Malborku powstał we wrześniu 1997 roku z inicjatywy Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym i Osobom z Trudnościami w Komunikowaniu Się. Na początku swojej działalności obejmował terapią sześcioro wychowanków. Przez kolejne lata funkcjonowania powiększało się zarówno grono uczniów, jak i wykwalifikowanej kadry pedagogicznej. Misją naszego Ośrodka od samego początku jest niesienie pomocy i wsparcia dzieciom ze spektrum autyzmu oraz ich rodzinom, w myśl zasady „JESTEŚMY PO TO ABY POMAGAĆ”. Dziś na regularną terapię do Ośrodka uczęszcza 39 podopiecznych w wieku od 3 do 24 lat. W ramach działalności placówki, od roku szkolnego 2011/2012 działa zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju, który obecnie swoim wsparciem obejmuje 32 dzieci w wieku przedszkolnym. Wychodząc naprzeciw potrzebom wynikającym z rosnącej liczby dzieci z ryzyka spektrum, przy naszej placówce funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. W związku z rosnącymi potrzebami lokalowymi, placówka trzykrotnie zmieniała swoją siedzibę. Dzieci dotkniętych spektrum autyzmu z roku na rok przybywa, a Ośrodek nie ustaje we wspieraniu zarówno uczniów jak i ich rodziców. Od 2018 roku, z pozyskanych przez Malborską Fundację Rozwoju Regionalnego funduszy europejskich na rzecz projektu „Pomagamy na Niebiesko”, funkcjonuje w Ośrodku Placówka Wsparcia Dziennego. Oferuje zajęcia rewalidacyjne oraz grupowe, jak również umożliwia kontakt ze specjalistami w zakresie dodatkowej diagnozy czy superwizji domowych. Wychowankowie ośrodka uczestniczą w projektach polsko – zagranicznych, rozwijają sportowe zainteresowania w ramach Olimpiad Specjalnych oraz projektu Niebiescy na Sportowo.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju. Pojawia się najczęściej u dzieci przed trzecim rokiem życia i związane jest z nieprawidłowym funkcjonowaniem we wszystkich sferach: interakcji społecznych, komunikacji oraz zachowania. Zwlekanie z diagnozą i terapią powoduje nasilanie objawów autyzmu, a w skrajnych przypadkach może być przyczyną ciężkiej niepełnosprawności. Osoby autystyczne można spotkać na każdym kroku. Żyją one i funkcjonują wśród nas. Obecnie autyzm jest najczęściej występującym zaburzeniem rozwojowym i eksperci spodziewają się, że dzieci dotkniętych tym zaburzeniem każdego roku będzie przybywać. Poziom świadomości społeczeństwa na ten temat stopniowo wzrasta dzięki naszym działaniom związanym z propagowaniem wiedzy odnośnie całościowych zaburzeń rozwoju przy okazji organizacji obchodów grudniowych i kwietniowych dni autyzmu. Podczas tych uroczystości, często miał okazję zaprezentować się zespół teatralny „Płomyki”, w którym aktorami są podopieczni ośrodka. Swoją działalność rozpoczął w 2006 roku, był wielokrotnie nagradzany podczas przeglądów teatralnych, m. in. w Kwidzynie i Tczewie. Aktorzy swoimi występami ogromnie wzruszają publiczność, wchodząc w role, które są niezwykle trudną perspektywą z uwagi na specyfikę autyzmu.

Po raz kolejny grupa teatralna „Płomyki” zaprezentuje swoje umiejętności podczas uroczystej gali z okazji 25-lecia Ośrodka. Dodatkowo w programie przewidujemy m.in. filmy i prezentacje związane z historią placówki oraz bieżącą działalnością, rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Jak postrzegam autyzm” oraz kilka niespodzianek dla zaproszonych gości.

Życzymy sobie na kolejne 25 lat nieustającego rozwoju w życiu Ośrodka, by móc nieść wszechstronną pomoc i wsparcie wszystkim potrzebującym osobom z autyzmem.

„Nie liczy się to ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz”