1,5 %

Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1,5 % podatku na rzecz
naszego Stowarzyszenia

STOWARZYSZENIE POMOCY OSOBOM AUTYSTYCZNYM I OSOBOM Z
TRUDNOŚCIAMI W KOMUNIKOWANIU SIĘ

NR KONTA: 57 1020 1778 0000 2202 0003 7374
NR KRS: 0000005905

Dziękujemy wszystkim, którzy nam pomagają,
abyśmy mogli pomagać innym.