Nauczyciele

         W naszym ośrodku grono pedagogiczne stanowi: dyrektor, oligofrenopedagodzy, w tym specjaliści wczesnej interwencji i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopeda oraz neurologopedia, terapeuta SI, fizjoterapeuta oraz dogoterapeuta. Każda z pracujących osób posiada wieloletnie doświadczenie w terapii osób z autyzmem, a przede wszystkim wymagane na danym stanowisku wykształcenie wyższe (pedagogika specjalna, oligofrenopedagogika, neurologopedia, logopedia, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka, pedagogika wczesnoszkolna z przedszkolną), wzbogacone różnorodnymi kursami kwalifikacyjnymi i doskonalącymi, umożliwiającymi prowadzenie zajęć dodatkowych, jak: zajęcia umuzykalniająco-ruchowe, Metoda Dobrego Startu, Metoda Ruchu Rozwijającego V.Sherborne, logorytmika. Swoje kwalifikacje nauczyciele stale podnoszą także poprzez liczne uczestnictwo w konferencjach naukowych, szkoleniach wewnątrz i zewnątrzszkolnych. Pracownicy naszego Ośrodka chętnie prowadzą szkolenia dla nauczycieli placówek szkolnictwa specjalnego, Poradni Psychologiczno Pedagogicznych szkół oraz przedszkoli. W miarę potrzeb i zainteresowania propagują także problematykę autyzmu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Dyrektor Róża Banasik- Zarańska

Róża Banasik-Zarańska. Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku oraz szeregu studiów podyplomowych z zakresu m.in.  rewalidacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, wychowanie fizyczne i sport osób z niepełnosprawnością intelektualną, organizacja i zarządzanie placówkami oświatowymi. Ponadto absolwentka filologii angielskiej z tytułem licencjackim. Była zawodniczka sprintu kajakowego, kilkukrotna mistrzyni Polski w kajakarstwie klasycznym. Doświadczenie zawodowe to praca w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym im. Krystyny Jankowskiej  w Uśnicach na stanowisku nauczyciela wychowania fizycznego i dyrektora Ośrodka. Inicjatorka  powstania Stowarzyszenia „Do życia przez życie” wspierającego działalność Ośrodka w Uśnicach. Propagatorka sportu osób niepełnosprawnych. Swoje doświadczenie zawodowe wzbogaciła działając od 1992 r. w stowarzyszeniu Olimpiady Specjalne Polska. W chwili obecnej jest członkiem komitetu krajowego stowarzyszenia. Delegat techniczny na Światowych Igrzyskach  Olimpiad Specjalnych od roku 2003 do chwili obecnej. Sędzia kajakowy klasy międzynarodowej. Sędziowała zawody najwyższej rangi takie jak mistrzostwa świata. Jedyny sędzia z Polski powołany na Światowe Igrzyska Paraolimpijskie w Rio de Janeiro w roku 2016. Laureatka wielu nagród: Nagroda Kuratora Oświaty w Elblągu, Nagroda Ministra Edukacji, Nagrody Starosty Powiatu Sztumskiego. W roku 2015 otrzymała Srebrny Krzyż Zasługi. Dwukrotnie otrzymała medal za zasługi dla Polskiego Związku Kajakowego oraz złoty medal za zasługi dla Olimpiad Specjalnych.

 „ Jestem osobą kreatywną, dynamiczną, otwartą na zmiany a jednocześnie doświadczoną we współpracy z różnymi zespołami ludzkimi i rozwiązywaniu problemów. Moja dewiza życiowa brzmi: „cokolwiek robisz rób dobrze i oglądaj się na wynik”.

Barbara Sidor
Nauczyciel dyplomowany. Z wykształcenia jestem pielęgniarką oraz oligofrenopedagogiem. Od 1994 r. pracuję z dziećmi niepełnosprawnymi. Przez 4 lata pracowałam z dziećmi z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym w Zamościu. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy .Od 1998 r. jestem zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ukończyłam pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie w zakresie Wieloprofilowego Usprawniania Dzieci z Dysfunkcją Mózgu oraz oligofrenopedagogiki. Ukończyłam studia podyplomowe o kierunku Wczesna Interwencja– Pomoc Dziecku i Rodzinie. Moją pasją jest praca z dziećmi. Jestem mamą trójki wspaniałych dzieci.

Dorota Wróbel
Nauczyciel dyplomowany. Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog. Do 1998 r. pracowałam z dziećmi w wieku przedszkolnym, od 1998 roku jestem zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Ukończyłam studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej ZNP w Warszawie w zakresie pedagogiki specjalnej oraz studia magisterskie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w zakresie pedagogiki terapeutycznej. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. Praca w dziećmi przynosi mi wiele satysfakcji. Robię to, co lubię.

Magdalena Bober-Galicka
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie oraz Uniwersytetu Gdańskiego Wydziału Prawa i Administracji. Z wykształcenia nauczyciel nauczania wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, magister administracji. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. W SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem jestem zatrudniona od 2005 roku.

Katarzyna Plutowska-Kapusta
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Elbląskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Elblągu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia nauczyciel nauczania przedszkolnego i wczesnoszkolnego, oligofrenopedagog, terapeuta SI. Ukończyłam studia podyplomowe o specjalności – Wczesna Interwencja-Pomoc Dziecku i Rodzinie. Pierwsze kroki zawodowe stawiałam jako nauczyciel przedszkola. Ten czas pozwolił mi na poznanie dziecięcych problemów, radości i pasji. Od 2001 roku jestem zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. Od 2006 roku prowadzę w ośrodku zespół teatralny „Płomyki”. Uważam , że wcielenie się w rolę aktora dowartościowuje dzieci z autyzmem, ośmiela, daje wiarę we własne siły, szczególnie, gdy inni patrzą na nich z podziwem, daje poczucie, ze ja też mogę i potrafię.

Joanna Skwira
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz oligofrenopedagog. Dodatkowo, rozwijając swoje zainteresowania psychologią, ukończyłam studia podyplomowe w zakresie Pomocy Psychologicznej. Posiadam również specjalizację w zakresie Wczesnej Interwencji-Pomoc Dziecku i Rodzinie zdobytą podczas studiów podyplomowych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Od początku drogi zawodowej zajmowałam się dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami. Swoje doświadczenia zbierałam w pracy w przedszkolu integracyjnym. Od 1997 roku pracuję w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy. Codzienny kontakt z dziećmi z autyzmem daje wiele satysfakcji, przynosi sporo wyzwań i tajemnic, tak, jak tajemniczy jest autyzm. Pasje: książki i muzyka. Kocham góry, podróże i dom, który jest „moim miejscem na ziemi”

Ewa Terlikowska
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Słupsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczania początkowego, oligofrenopedagog. W SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem zatrudniona od 1997 roku. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy.

Magdalena Sokołowska
Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia fizjoterapeuta, oligofrenopedagog oraz neurologopeda. Od 2005 roku zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Głównym celem mojej pracy jest pomaganie dzieciom z niepełnosprawnością, szczególnie w zakresie rozwoju mowy i komunikacji. Ukończyłam wiele szkoleń o tematyce rozwijania mowy, komunikacji, a także komunikacji alternatywnej i wspomagającej Makaton.

Agata Buczyńska
Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu oraz Uniwersytetu Gdańskiego. Z wykształcenia logopeda – spec. wczesna interwencja logopedyczna, oligofrenopedagog oraz nauczyciel języka polskiego. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży, studia podyplomowe: Stosowana Analiza Zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy.

Aleksandra Ciachorowska
Nauczyciel mianowany. Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Z wykształcenia oligofrenopedagog. Od 2003 roku zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające mój warsztat pracy. W najbliższym czasie zamierzam ukończyć studia podyplomowe z zakresu wczesnej interwencji. W życiu staram się wymagać od siebie jak najwięcej, by w pełni uczestniczyć w terapii i rewalidacji naszych podopiecznych. Moim zawodowym marzeniem jest pomaganie w samodzielnej egzystencji dorosłym osobom z autyzmem w tzw. group homes. Jako, że ze wszystkich muz najbardziej kocham muzykę, przytoczę słowa Anthony de Mello z jednej z moich ulubionych książek „Przebudzenie”- „Mówisz, ze ja ci pomogłem. Była to moja przyjemność, tańczyłem mój taniec. Pomogło ci to, no to cudownie. Przyjmij moje gratulacje. Niczego mi nie zawdzięczasz.”

Magdalena Fabiś
Nauczyciel mianowany. Absolwentka Elbląskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej w Elblągu oraz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Z wykształcenia nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, oligofrenopedagog. Matka trójki wspaniałych dzieci. Moja praca zawodowa zorientowana w kierunku terapii dzieci z autyzmem rozpoczęła się już w 2005 roku kiedy zgłosiłam się do Ośrodka w roli wolontariuszki. Czas, który spędzałam z dziećmi wyzwalałˆ we mnie ogromną radość i naturalną chęć działania. Posiadam dwu letnie doświadczenie w pracy w  przedszkolu oraz czteroletnie jako nauczyciel wspomagający  w Szkole Podstawowej nr 5 z  Oddziałami Integracyjnymi w Malborku. Od 2012 roku jestem zatrudniona w SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem. Ukończyłam szkolenie z zakresu terapii behawioralnej dzieci i młodzieży z autyzmem oraz inne kursy i szkolenia wzbogacające warsztat pracy.

Gabriela Gilecka

Grzegorz Kawecki

Sabina Lisewska

Maja Chanas

Agnieszka Pluszczyńska

Katarzyna Wojtaszek

Weronika Górska

Paulina Wereszko

Dorota Borzyszkowska

Wioletta Warszawska