Zespół Teatralny PŁOMYKI

       Dzieci autystyczne w roli aktorów to nowe wyzwanie w naszej pracy rewalidacyjno – wychowawczej, którego podjęłyśmy się 6 lat temu i założyłyśmy zespół teatralny. W skład zespołu wchodzą wychowankowie naszego ośrodka oraz ich nauczyciele, którzy natychmiast służą im swoją pomocą w trudnych sytuacjach. Pomysł wprowadzenia dzieci autystycznych na scenę wielu wprawiło w zdumienie. Nas zainspirował zorganizowany w grudniu 2005 r., w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu „Wieczór z aniołem” – uroczystość w świątecznym nastroju, którą uświetnił występ dzieci z zaprzyjaźnionych przedszkoli. Refleksją po tej uroczystości było podjęcie próby zorganizowania samodzielnego występu tak, aby inni mogli zobaczyć i posłuchać naszych dzieci. Bardzo szybko stało się to możliwe, gdyż w styczniu 2006r. zostaliśmy zaproszeni do udziału   w konkursie teatralnym dla dzieci i młodzieży z okazji festiwalu „Boże Narodzenie w Sztuce” organizowanego przez Miejski Dom Kultury w Malborku. Podczas tego przeglądu nasze dzieci wystąpiły ze sztuką, pt. „Dziewczynka z zapałkami”. Na potrzeby tego przeglądu zespół otrzymał nazwę Płomyki, która to funkcjonuje do dzisiaj.

       Początkowo obecność nauczycieli na scenie była konieczna, ze względu na charakter problemów, z jakimi borykają się dzieci z autyzmem: lęk przed nieznanymi ludźmi i nowym otoczeniem, duża wrażliwość na hałas i zgiełk panujący w takich sytuacjach, brak orientacji przestrzennej na scenie. Skład personalny i liczba aktorów jest zmienna oraz zróżnicowana wiekowo.

       Scenariusze przedstawień są opracowywane przez nas, dostosowane odpowiednio do umiejętności naszych aktorów. Kostium, taniec, ruch sceniczny, muzyka i rytm są podstawowymi środkami wyrazu jakie wykorzystujemy przygotowując liczne przedstawienia. Muzyka jest najważniejsza i zawsze stanowi tło każdej sztuki. Wpływa na ich przeżywanie, a następnie wyrażanie ruchem, gestem ciała i mimiką treści fabularnej i emocjonalnej.

       Z czasem nasze dzieci w wyniku oswojenia ze sceną i nabycia przez nich odpowiednich umiejętności aktorskich pokochały słowo mówione. Cennym elementem podczas prób i występów okazał się mikrofon. Dzieci z niecierpliwością czekają na próby, każdy chce być gwiazdą i śpiewać do mikrofonu. Atmosfera jaka panuje w trakcie prób i występów na scenie, wnosi w nasze życie ośrodkowe element pozytywnej odmiany. Jest dużo zabawy, radości, wzajemnej rywalizacji i niezapomnianych przeżyć.

       Przygoda z teatrem trwa do dzisiaj, każdego roku prezentujemy nasze przedstawienia w różnych placówkach szkolnych oraz na festiwalach teatralnych min.:

  • Kwidzyńskie Forum Teatralne Placówek Szkolnictwa Specjalnego,
  • Powiatowy Festiwal „Przyjaźń niejedno ma imię” w SOSW im. M. Grzegorzewskiej                    w  Malborku,
  • Powiatowy Konkurs Amatorskich Zespołów Teatralnych w Szkole Podstawowej nr 2 w Malborku,
  • Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych w Tczewie.

„Dary Drzewa”
Forum Teatralne Szkolnictwa Specjalnego, Kwidzyn 2007 r.

15

„Dary Drzewa”
Forum Teatralne Szkolnictwa Specjalnego, Kwidzyn 2007 r.

14

„Dary Drzewa”
Forum Teatralne Szkolnictwa Specjalnego, Kwidzyn 2007 r.

13

„Miłość Wokół Nas”
Forum Teatralne Szkolnictwa Specjalnego, Kwidzyn 2008 r.

12

„Miłość Wokół Nas”
Forum Teatralne Szkolnictwa Specjalnego, Kwidzyn 2008 r.

11

„Miłość Wokół Nas”
Forum Teatralne Szkolnictwa Specjalnego, Kwidzyn 2008 r.

10

„Miłość Wokół Nas”
Forum Teatralne Szkolnictwa Specjalnego, Kwidzyn 2008 r.

9

„Bosy Pastuszek”

Wieczór z Aniołem- Karwan, Malbork 2011r.

8

„Bosy Pastuszek”

Wieczór z Aniołem- Karwan, Malbork 2011r.

7

„Bosy Pastuszek”

Wieczór z Aniołem- Karwan, Malbork 2011r.

6

„Bosy Pastuszek”

Wieczór z Aniołem- Karwan, Malbork 2011r.

5

„Pomaluj Mój Świat”
Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych , Tczew 2010 r.

4

„Pomaluj Mój Świat”
Międzynarodowy Przegląd Teatrów Wspaniałych , Tczew 2010 r.

3