Kontakt

Specjalny Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

ul. Jagiellońska 79/82, 82-200 Malbork

tel/faks 055 620 09 77

NIP 579-18-02-080
REGON 170394240

www.autyzm.malbork.edu.pl

dyrektor.sorw@powiat.malbork.pl
ksiegowosc.sorw@powiat.malbork.pl

Godziny przyjęć interesantów: 8:00 – 16:00