Punkt Konsultacyjno – Diagnostyczny

 Nasza oferta w ramach konsultacji i poradnictwa pedagogicznego obejmuje:

  •  przeprowadzenie wywiadu z rodzicem lub opiekunem dziecka,
  • analizę dokumentacji,
  • prowadzenie obserwacji pedagogicznej pod kątem funkcjonowania poznawczego, społecznego, komunikacji oraz zaburzeń sensorycznych,
  • udzielanie pomocy rodzicom dziecka w formie doradczej w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych u dziecka,
  • przekazywanie rodzicom wiedzy na temat możliwości i formy dalszej interwencji i terapii dzieci np. zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju, kształcenie specjalne w przedszkolach, szkołach  lub ośrodkach specjalistycznych, specjalistyczne usługi opiekuńcze itp.

 

Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy są zaniepokojeni rozwojem swojego dziecka.

 W przypadku zainteresowania konsultacjami prosimy o kontakt z sekretariatem ośrodka:

tel.  055 620 09 77    (poniedziałek – piątek w godz.  8.00-15.00)

Konsultacje są bezpłatne.