Uczniowie

       Każdy z wychowanków posiada diagnozę autyzmu sprzężonego z innym zaburzeniem. Terapia dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym przebiega w małych grupach – do 4 osób, gdzie nauczyciela prowadzącego wspomaga osoba będąca pomocą nauczyciela. Wychowankowie prezentują bardzo zróżnicowany stopień zaburzeń i różny stopień funkcjonowania. Przejawiają trudności w komunikowaniu się ze światem zewnętrznym, okazywaniem emocji, panowaniem nad własnym zachowaniem (autostymulacje, autoagresja, agresja), nawiązywaniem kontaktów społecznych czy funkcjonowaniem w grupie rówieśników. Uczestnicząc w systematycznej terapii z dużym powodzeniem, choć małymi kroczkami, rozwijają: zdolność naśladowania, mowę czynną i bierną, sprawność ruchową, samodzielność, a także kształtują pożądane zachowania społeczne. Tygodniowy czas terapii każdego wychowanka wynosi 20 – 25 godzin.