Polecana literatura

Wybrana literatura

·         Attwood T.: Zespół Aspergera. Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 2006.

·         Baron-Cohen S., Bolton P.:  Autyzm. Fakty. Krajowe Towarzystwo Autyzmu Oddział w Krakowie, Kraków 1999.

·         Błeszyński J.: Mowa i język dzieci z autyzmem. Wybrane zagadnienia. WSP, Słupsk 1998.

·         Błeszyński J. (red.):  Alternatywne i wspomagające metody komunikacji. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2006.

·         Błeszyński J. (red.):  Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem. Teoria-Metodyka-Przykłady.  Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2004.

·         Bobkowicz-Lewartowska L.:  Autyzm dziecięcy. Zagadnienia diagnozy i terapii. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000.

·         Danielewicz D., Pisula E. (red.): terapia i edukacja osób z autyzmem. Wybrane zagadnienia. Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2003.

·         Esveldt-Dawson K., Kazdin A.: Jak utrwalać wyuczone zachowanie. (seria:  Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2000.

·         Frith U.: Autyzm i Zespół Aspergera. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2005.

·         Gałkowski T., Kossewska J. (red.):  Autyzm wyzwaniem naszych czasów. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

·         Gałkowski T,: Dziecko autystyczne w środowisku rodzinnym i szkolnym. WSiP, Warszawa 1995.

·         Grandin T., Scariano M. M.:  Byłam dzieckiem autystycznym. Wydawnictwo Naukowe PWN, Wrocław 1995.

·         Hart Ch. A.: Przewodnik dla rodziców dzieci autystycznych.  Fundacja im. Wojtka Wadowskiego, Łódź 1995.

·         Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować systematyczną uwagę i aprobatę (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2000.

·         Hall R.V., Hall M.L.: Jak stosować wzmocnienia. (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2000.

·         Jackson L., Świry, dziwadła i Zespół Aspergera, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna we współpracy z Fundacją Synapsis, Warszawa 2005.

·         Jaklewicz H.:  Atyzm wczesnodziecięcy.  Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 1993.

·         Jaklewicz H. (red.):  Edukacja osób autystycznych w praktyce i badaniach naukowych. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1998.

·         Kruk-Lasocka J.:  Autyzm, czy nie autyzm? Problemy diagnozy i terapii pedagogicznej małych dzieci. Dolnośląska Szkoła Wyższa Edukacji, Wrocław 2003.

·         Lovaas O.I.: Nauczanie dzieci niepełnosprawnych umysłowo. WSiP, Warszawa 1993.

·          Maciarz A., Biadasiewicz M.: Dziecko autystyczne z problemem Aspergera. Studium przypadku. Oficyna Wydawnicza IMPULS, Kraków 2000.

·         Maurice C, (red.): Modele zachowań oraz współpraca z dziećmi autystycznymi. Poradnik dla rodziców i osób profesjonalnie zajmujących się problemem. Twigger. Warszawa 2002.

·         Mesibow G., Schopler E., Schaffler B., Landrus R.: Profil psychoedukacyjny dla młodzieży i dorosłych (AAPEP). Zindywidualizowana ocena i terapia dzieci autystycznych oraz dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Tom IV. Twigger, Warszawa 2002.

·         Moor J.: Śmiech, zabawa i nauka z dziećmi o profilu autystycznym. Wydawnictwo Cyklady, Łódź – Warszawa 2006.

·         Parker J., Randall P.: Autyzm. Jak pomóc rodzinie. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.

·         Pisula E.: Autyzm. Fakty, wątpliwości, opinie. WSPS, Warszawa 1993.

·         Pisula E.: Autyzm i przywiązanie. Studia nad interakcjami dzieci y autyzmem i ich matek. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003.

·         Pisula E.: Autyzm u dzieci. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

·         Pisula E.:  Małe dziecko z autyzmem. Diagnoza i terapia. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

·         Schopler E., Lansing M., Waters.: Ćwiczenia edukacyjne dla dzieci autystycznych. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne i Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1991.

·         Schopler E., Reichler R.J., Bashford A., Lansing M.D., Marcus L.M.: Profil Psychedukacyjny. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.

·         Schopler E., Reichler R.J., Lansing M.D.: Techniki nauczanie dla rodziców oraz profesjonalistów. Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 1995.

·         Striefels S.: Jak uczyć przez modelowanie i imitację (z serii: Jak kierować zachowaniem). Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym, Gdańsk 2000.

·         Winter M.: Zespół Aspergera. Co nauczyciel wiedzieć powinien. Poradnik nauczyciela, wychowawcy, pedagoga, Wydawnictwo Fraszka Edukacyjna, Warszawa 2006.