Category Archives: Zdalne

KOMUNIKAT Z DNIA 10.11.2020r.

Drodzy Rodzice,

Dziękujemy za Waszą odpowiedzialną współpracę od września, która pozwoliła nam tak długo prowadzić zajęcia w formie stacjonarnej. Teraz przed nami czas wyzwania możliwie najlepiej realizowanej edukacji zdalnej. Podobnie jak wiosną nauczyciele dokładają wszelkich starań aby nasi wychowankowie mogli realizować zadania. Prócz indywidualnie ustalonych form zapraszamy Państwa do korzystania z materiałów na naszej stronie http://www.autyzm.malbork.edu.pl w zakładce „Zdalne nauczanie 2020/21” oraz „Dzieci się nie nudzą”. Na bieżąco publikujemy także pomocne informacje na naszym portalu https://www.facebook.com/SORWMalbork/

Ponadto działa pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Pani psycholog Anna Poleszak jest do Państwa dyspozycji we wtorki w godzinach 8.00-11.00 pod telefonem 556200977.

Rodzicom dzieci uczęszczających na wczesne wspomaganie rozwoju pomocy psychologiczno-pedagogicznej udziela pani Joanna Skwira.

Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z Państwem.

Ja jestem do Państwa dyspozycji w Ośrodku pod numerem 556200977 oraz 882405426

Ponadto przypominam adres e-mail placówki:

sorw@powiat.malbork.pl   oraz dyrektora: dyrektor@powiat.malbork.pl

#damy radę                                                                                              Róża Banasik-Zarańska

 

Dyrektor SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

KOMUNIKAT 6.11.2020

Drodzy Rodzice,

 

Zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 05.11.2020 zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz zaleceniem organu prowadzącego z dnia 5 listopada  zajęcia bezpośrednie w Ośrodku zostają zawieszone od dnia 09 listopada.

Ośrodek przechodzi na prowadzenie zajęć zdalnie.

Nauczyciele pozostają w stałym kontakcie z Państwem.

Ja jestem do Państwa dyspozycji w Ośrodku pod numerem 556200977 oraz 882405426 w godzinach 8:00 – 16:00.

Ponadto przypominam adres e-mail placówki:

sorw@powiat.malbork.pl

oraz dyrektora:

dyrektor@powiat.malbork.pl

 

Mam nadzieję, że podjęte przez nas działania zapewnią bezpieczeństwo  naszych wychowanków i ich rodzin.

Życzę abyśmy wszyscy mogli przejść ten czas w zdrowiu i jak najprędzej spotkać się na zajęciach w Ośrodku.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Róża Banasik-Zarańska

Dyrektor SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

KOMUNIKAT Z DNIA 25.10.2020r.

Drodzy Rodzice!

W zawiązku z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. informuję, że w chwili obecnej  Ośrodek funkcjonuje normalnie, czyli w poniedziałek 26 października spotykamy się z wychowankami w placówce.
Sytuacja epidemiczna jeszcze pozwala nam na prowadzenie nauczania stacjonarnego.
Przypominam, że obowiązują ścisłe zasady reżimu sanitarnego.
W przypadku zaistnienia zmian będę Państwa informować na bieżąco.
Proszę o pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami.
Dziękuję za dotychczasowe odpowiedzialne i ostrożne postępowanie.

 

 

 

Życzę zdrowia

Róża Banasik-Zarańska

Dyrektor SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku

 

KOMUNIKAT 6.06.2020

Droga Społeczności Ośrodka!

 

Przekazuję kolejny komunikat ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczący wychowanków naszej placówki:

„ Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.”

Jak wiecie od 18 maja korzystamy z możliwości  prowadzenia zajęć  z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i zajęć specjalistycznych. Proces powrotu do zajęć wymaga od nas wszystkich bardzo ścisłego stosowania zasad sanitarnych. Odpowiedzialne decyzje uchroniły nas do tej pory przed zagrożeniem. Jestem przekonana że dalej tak będzie. Zwłaszcza, że w naszym mieście są przypadki.

Dziękuję Wam za dotychczasową wspaniałą pracę. Ten trudny czas wymaga od wszystkich współpracy i wzajemnego dbania o wspólne bezpieczeństwo. Na co dzień przestrzegamy reżimu sanitarnego.

W przypadku powrotu dziecka na zajęcia wychowawcy przekażą Państwu dalsze informacje, zgody i zmodyfikowane procedury dotyczące zajęć  w Ośrodku.

Z wyrazami szacunku

Róża Banasik-Zarańska

Dyrektor SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem

w Malborku

KOMUNIKAT 24.05.2020r.

Drodzy Rodzice!

Ministerstwo Edukacji Narodowej realizuje kolejne etapy powrotu szkół i placówek oświatowych do zajęć bezpośrednich. Od 18 maja br. możliwe jest organizowanie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych zajęć rewalidacyjnych, rewalidacyjno-wychowawczych i wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych.

Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych oraz zajęciach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ma charakter dobrowolny a zajęcia mogą być prowadzone w uzgodnieniu z organem prowadzącym jednostkę.

Udział naszych wychowanków w zajęciach zależy od decyzji rodziców.

Dokładamy wszelkich starań  aby zapewnić bezpieczne warunki realizacji zajęć. Przygotowano placówkę, wprowadzono ścisły reżim sanitarny i przygotowano środki ochrony osobistej. Każdy pracownik został zapoznany z procedurami i zasadami pracy w tym bardzo trudnym czasie. Za nami pierwszy okres, w którym dzięki zastosowanym rozwiązaniom udało się przeprowadzić część zajęć bezpośrednio z wychowankami.

Od 25 maja planowaliśmy realizację zajęć w szerszym zakresie. Niestety na naszym terenie  rośnie liczba stwierdzonych przypadków zakażenia COVID . W związku z tym proszę o niezwykle rozważne podejmowanie decyzji mających na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa naszym wychowankom. Przypominam, że przede wszystkim staramy się wesprzeć rodziców pracujących. Równolegle nadal prowadzimy edukację zdalną.  Przypominam o stosowaniu się do obowiązującego reżimu sanitarnego. W przypadku zaistnienia zmian będę Państwa informować na bieżąco. Proszę o dalsze pozostawanie w stałym kontakcie z wychowawcami.

 

Dziękuję Wam za dotychczasową współpracę.

#będziedobrze

Z poważaniem

Róża Banasik-Zarańska

Dyrektor SORW dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem w Malborku