Zespół wczesnego wspomagania rozwoju

W trosce o pomoc i pełniejszy rozwój dziecka niepełnosprawnego trzeci rok przy ośrodku działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka. Wczesne wspomaganie rozwoju jest to forma pomocy dzieciom niepełnosprawnym oraz zagrożonym niepełnosprawnością i ich rodzinom. Rozporządzenie zapewnia wszystkim niepełnosprawnym i zagrożonym niepełnosprawnością dzieciom bezpłatną, kompleksową, profesjonalną pomoc od urodzenia albo od momentu wykrycia niepełnosprawności aż do podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego. Wymiar godzin jest określony przepisami i wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu.
Zajęcia organizowane w ramach wczesnego wspomagania mają na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka. Zajęcia te prowadzą nieodpłatnie, zależnie od potrzeb dziecka, m.in.: logopeda, psycholog, pedagog – specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
Swoją pomoc oferujemy dzieciom z cechami autyzmu, autyzmem, zaburzonym zachowaniem, opóźnionym rozwojem mowy, opóźnionym rozwojem psychoruchowym, na podstawie Opinii w sprawie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną.

Drodzy Rodzice!
Jeśli widzicie, że Wasze dziecko nie rozwija się prawidłowo, jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, pytania czy rozwój umysłowy, rozwój mowy przebiega prawidłowo, jeśli coś budzi Wasze obawy, nie czekajcie – skontaktujcie się z nami. Poradzimy jak pomóc Waszemu dziecku, aby mogło zostać objęte opieką specjalistyczną w celu pełniejszego i szczęśliwszego rozwoju.